Ime i prezime: Martina Ivković

Datum rodjenja: 19.04.1993

Stručna sprema: VII-1 stepen, diplomirani ekonomista